Grup El Trull


Política de Protecció de Dades

Condicions de privacitat

Us informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incorporades a un fitxer del qual és responsable El Trull SL, amb la finalitat d'atendre les vostres consultes i enviar-vos informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del vostre interès.

El Trull SL es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari per a la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació o oposició en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu fer-ho a la següent adreça: El Trull SL; C/ Cala Canyelles S/N, 17310 Lloret de Mar